K L I K N I J
aby wysłać e-mail 
D O    P R O B O S Z C Z A

EUCHARYSTIA

Komentarz do ewangeli na 24 Niedzielę zwykłą (Mk 8, 27-35)

(Gość Niedzielny 37/2012)